Postup připojení

Pro bezpečné vzdálené připojení spusťte na ploše ikonu OpenVPN GUI.

ikona OpenVPN GUI

Po spuštění aplikace v pravém dolním rohu obrazovky zobrazte ikonu běžícího programu kliknutím na ikonu se šipkou nahoru.

OpenVPN - ikona aplikace

Na ikonu OpenVPN klikněte pravým tlačítkem a zvolte Connect.

OpenVPN - Connect

Zobrazí se okno pro zadání uživatelského jména a hesla. Tato jsou shodná s přihlašovacími údaji do firemní sítě (Microsoft Active Directory).

OpenVPN - Přihlášení

Zelená ikona OpenVPN signalizuje úspěšné připojení.

openvpn-04-pripojeno

Odpojení VPN

Pro odpojení klikněte na zelenou ikonu OpenVPN pravým tlačítkem a zvolte Disconnect.

OpenVPN - Disconnect