Potřebujete, abychom se k Vám připojili vzdáleně? Klikněte na modré tlačítko

 

Vzdálená pomoc

 

Stáhněte a spusťte program.

Nadiktujte nám Vaše ID a heslo, které se po spuštění programu zobrazí.

ID a heslo

Zbytek už je na nás.