Klikněte na ikonu Nastavení.

iPhone - Nastavení

Sjeďte dolů na položku Pošta, kontakty, kalendáře.

iPhone - Pošta

Vyberte účet, u kterého chcete nastavit automatickou odpověď v nepřítomnosti.

iPhone - Mailové účty

Sjeďte dolů a vyberte Automatická odpověď.

iPhone - Automatická odpověď

Zapněte Automatická odpověď, vyplňte text Zprávy o nepřítomnosti (ta se odesílá interně kolegům ze stejné domény), zapněte Externí zprávu o nepřítomnosti, Odpovědět na e-mail nastavte na Všichni, doplňte text Externí zprávy o nepřítomnosti, který se bude odesílat všem mimo vaši doménu a potvrďte Uložit.

iPhone - Nastavení automatické odpovědi

TIP: Automatickou odpověď zrušíte přesunutím posuvníku u položky Automatická odpověď doleva.