Zapnutí automatické odpovědi

V aplikaci klikněte na záložku Tools.

Outlook - Tools

Klikněte na ikonu Out of Office.

Outlook - Automatická odpověď

Zaklikněte Send automatic replies for account… Do pole Reply once to each sender with vyplňte odpověď, která se bude odesílat kolegům.
Zaklikněte Also send replies to senders outside my organization a Send to all external senders a do pole Reply once to each external sender with vyplňte odpověď, která se bude odesílat všem ostatním.
Nastavení potvrdíte tlačítkem OK.

Outlook - nastavení automatické odpovědi

Tip: Zvolíte-li možnost Only send replies during this time period a vyplníte Start time a End time, bude se automatická odpověď odesílat pouze ve zvoleném časovém intervalu. Po uplynutí zvolené doby se odpověď automaticky zruší.

Vypnutí automatické odpovědi

Klikněte na záložku Tools.

Outlook - Tools

Out of Office

Outlook - Automatická odpověď

Zrušte volbu Send automatic replies for account… a potvrďte tlačítkem OK.

Outlook - Zrušení Out of Office