Zapnutí automatické odpovědi

V aplikaci Outlook klikněte v levém horním rohu na Soubor.

Outlook - Soubor

Automatické odpovědi

Outlook - Automatické odpovědi

Vyberte Odesílat automatické odpovědi. Pokud zvolíte a vyplníte Odesílat pouze během tohoto časového intervalu, budou se automatické odpovědi odesílat pouze v této době. Nezvolíte-li časový interval, začnou se automatické odpovědi odesílat okamžitě a budou se odesílat, dokud je sami nezrušíte.

Na záložce Uvnitř organizace nastavte text, který se po dobu vaší nepřítomnosti bude odesílat kolegům.

Outlook - Automatické odpovědi - interní

Na záložce Mimo organizaci zapněte Automaticky odpovídat osobám mimo organizaci a Všem mimo organizaci. Vyplňte text, který se bude odesílat klientům a potvrďte tlačítkem OK.

Outlook - Automatické odpovědi - externí

Hotovo

Vypnutí automatické odpovědi

Klikněte na Soubor.

Outlook - Soubor

Automatické odpovědi

Outlook - Automatické odpovědi

Zvolte Neodesílat automatické odpovědi a potvrďte tlačítkem OK.

Outlook - Automatické odpovědi - vypnout