Otevřete Nový e-mail, klikněte na šipku pod ikonou Podpis a následně na Podpisy…

Outlook - Podpisy

Vyberte pro který e-mailový účet chcete podpisy přiřadit. Kliknutím na šipky vyberte, který podpis má být použit pro Nové zprávy a pro Odpovědi a předané zprávy. Nastavení uložíte kliknutím na tlačítko OK.

Outlook - Přiřazení podpisů

Zavřete okno nového e-mailu. Při dalším otevření okna Nový e-mail bude již vybraný výchozí podpis vložen.