Vytvořte novou schůzku pomocí tlačítka Nové položky a následně Schůzka,

nebo z Kalendáře kliknutím na Nová schůzka.

Do pole Komu zadejte adresy lidí, kterým má být odeslána pozvánka na schůzku. Adresy buďto napište, nebo vyberte z adresáře kliknutím na tlačítko Komu. Při použití tlačítka lze také určit, pro koho je schůzka povinná a pro koho nepovinná.

Vyplňte Předmět, Čas zahájení a Čas ukončení. Velké pole níže lze využít na agendu, poznámky, případně podklady ke schůzce.

Následně klikněte na tlačítko Místnosti.

Do pole vlevo nahoře napište „za“ (jako zasedačka) a klikněte vedle na Přejít.

Platí pouze v případě námi spravovaných klientů, případně pokud Váš správce pojmenoval všechny místnosti tak, že pro lepší přehlednost začínají slovem „zasedačka“.

Vyberte si ze seznamu místností (vybírejte i podle kapacity).

Klikněte vlevo dole na tlačítko Místnosti a následně na OK.

Rezervaci místnosti dokončíte tlačítkem Poslat.


Další tipy

Může nastat situace, že bude Vámi vybraná místnost v danou dobu obsazená. V takovém případě můžete vybrat více místností

a vpravo se zobrazí pouze ty, které jsou v danou dobu volné.

Tady si potom kliknutím vyberete jednu konkrétní. Není-li dostupná žádná, upravte čas konání schůzky.


Šikovným nástrojem je Pomocník pro plánování.

Pomocí tlačítek Přidat účastníky… a Přidat místnosti v levém dolním rohu

přidejte kolegy a místnosti, které chcete vidět v levém sloupci. Zobrazí se všechny kalendáře a máte přehled o tom, kdo (člověk i místnost) má v daný termín čas a kdo už „tam něco má“.


Pravidelně se opakující schůzky není nutno nastavovat individuálně, ale lze využit funkci Opakování.

Výběr možností opakování je široký.

 

UložitUložit

UložitUložit

UložitUložit