Příkazem Get-NetConnectionProfile zjistíme ID rozhraní

PS C:\> Get-NetConnectionProfile

Name : MojeWiFi
InterfaceAlias : Bezdrátové připojení k síti
InterfaceIndex : 11
NetworkCategory : Public
IPv4Connectivity : Internet
IPv6Connectivity : NoTraffic

 

Příkazem Set-NetConnectionProfile nastavíme

PS C:\> Set-NetConnectionProfile -InterfaceIndex 11 -NetworkCategory Private

Name : MojeWiFi
InterfaceAlias : Bezdrátové připojení k síti
InterfaceIndex : 11
NetworkCategory : Private
IPv4Connectivity : Internet
IPv6Connectivity : NoTraffic