Pokud se při připojení k ploše vzdáleného serveru, který využívá službu Brány vzdálené plochy zobrazuje chyba: „Váš počítač se nemůže připojit ke vzdálenému počítači, protože na transportní vrstvě došlo k chybě balíčku zabezpečení. Opakujte pokus o připojení nebo požádejte o pomoc správce sítě.„, je potřeba vymazat uložené přihlašovací údaje.

Na ikoně předkonfigurovaného vzdáleného připojení klikněte pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte volbu Upravit.

Na záložce Upřesnit klikněte na tlačítko Nastavení.

Uložené heslo odstraníte kliknutím na modrý text odstranit. Poté volbu potvrďte tlačítkem OK.

Kliknutím na Připojit již bude připojení fungovat.

 

UložitUložit